FANDOM


เป็นกิจกรรมคล้ายๆ กับงานวัด แต่ธีมจะเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจะมีทั้งจัดซุ้มอาหาร เล่นดอกไม้ไฟ ประกวดออกแบบกระทง และประกวดนายนพมาศอีกด้วย (?!) 

เหตุการณ์ที่มีให้เข้าร่วม Edit