FANDOM


23727874

รูปรวมชมรมคหกรรม โดย Kittinut Chaiya เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2555

ชมรมคหกรรมเป็นกลุ่มกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนขุนศึกษาวิทยาคม (ขุนศึกษา) ที่สนใจทางด้านศิลปะและศาสตร์ของการครองเรือนตามขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ปัจจุบันชมรมคหกรรมมีสมาชิกเกือบห้าสิบคน จัดเป็นชมรมใหญ่เช่นเดียวกับชมรมฟุตบอลอภินิหาร ประกอบด้วยกลุ่มย่อยสองกลุ่มคือ กลุ่มการครัวและกลุ่มหัตถกรรมและงานฝีมือ


ที่ตั้งชมรมและแผนผัง Edit

ชมรมคหกรรมตั้งอยู่ในตึกคหกรรม

กิจกรรมชมรม Edit

บุคลากรชมรม Edit

  • อาจารย์ที่ปรึกษา: สุลตานซาดา คานูนี อิบนิ อัล พาวา อัล สุไลมาน บิน เซลิม บิน ออตโตมาน | FB
  • ภารโรงประจำตึกคหกรรม: ไม่มีข้อมูล
  • สารวัตรนักเรียนประจำชมรม: ไม่มีข้อมูล

สมาชิกชมรม Edit

กลุ่มย่อย: การครัว Edit

รวม: 45 คน


กลุ่มย่อย: หัตถกรรมและงานฝีมือ Edit

  • รังสรรค์ ชัยประดิษฐ์ (หัวหน้ากลุ่ม-รักษาการณ์) | FB
  • ภูผา นราวัทพงศ์ | FB
  • ไหม รักการเรือน | FB
  • อรรณพ โทษากร | FB
  • โฬลิณ เมฆานินทร์ | FB
  • ดอกฟ้า เล่นของสูง | FB
  • ปลากัด น้ำลึก | FB


รวม: 7 คน